konkurrencer - Danmarksmesterskab i Cocktails™ - Regelsæt

Danmarksmesterskab i Cocktails™ - Regelsæt

Når en deltager er udvalgt og tilmeldt, vil vedkommende blive tildelt en bestemt base, der skal indgå i konkurrencen.
I cocktailkategorien kræves det, at der anvendes mindst tre (3) centiliter af den tildelte base. Denne kan kombineres med yderligere spiritus efter eget valg.

1. Generelle Regler

 1. Forberedelsestid: Deltagere får femten (15) minutter til forberedelser som at lave pynt, presse juice mv.

 2. Tidsbegrænsning for Fremstilling: Deltagere har syv (7) minutter til at fremstille rundens påkrævede antal drinks. Overtrædelse af tidsgrænse straffes med 1 point pr sekund. Efter otte (8) minutter skal stationen forlades.

 3. Antal Cocktails:
  • Indledende runde: Fremstil fem (5) ens cocktails.
  • Finale: Fremstil syv (7) ens cocktails.
 4. Tekniske begrænsninger: Alle cocktails skal mixes med det udstyr der er i baren (shaker, røreglas, blender, eller build)
  • Præmixede cocktails er ikke tilladt.
  • Hjemmelavede delprodukter (sirupper, sodavand etc) er tilladt.
 5. Deltagernes Rækkefølge: Rækkefølgen blandt deltagerne vil blive afgjort ved lodtrækning
 6. Opskriftsindsendelse: Hver deltager kan indsende én (1) opskrift.
 7. Medbringelse af Materialer: Deltagerne skal selv medbringe alle
 8. Baren stiller standard barudstyr samt glas (highball, tumblers, coupettes, martini) til rådighed. Se udstyr& ingrediense liste

 

Fristen for tilmelding er d. 1 marts 2024. Efterfølgende vil produkt og base blive tildelt mellem d. 3-4 marts 2024. Endelig opskrift skal indsendes senest d. 13 marts 2024

For at sikre en transparent og lovlig deltagelse i Danmarksmesterskab i Cocktails™ eller andre konkurrencer arrangeret af os, bedes deltagerne omhyggeligt at læse og forstå følgende betingelser:  
 • Tilmelding til Nyhedsbrev: For at kunne deltage i konkurrencer, skal man være tilmeldt Bartender.dk’s nyhedsbrev og e-mail database.
 • Deling af Information: Ved tilmelding til konkurrencen giver man samtykke til, at Bartender.dk må dele deltagerens og e-mailmodtagerens informationer med tredjepartssamarbejdspartnere.
 • Modtagelse af Nyhedsbrev: Tilmelding indebærer accept af at modtage nyhedsbreve, der indeholder opdateringer, produktinformationer, tilbud mv. fra Bartender.dk eller vores samarbejdspartnere.
 • Konsekvenser ved Afbestilling af Nyhedsbrev: Ved afmelding fra nyhedsbrevet vil man miste muligheden for at deltage i konkurrencer samt adgangen til diverse fordele tilbudt af Bartender.dk.
  Det er vigtigt, at disse betingelser accepteres fuldt ud for at deltage i konkurrencen. Dette sikrer en retfærdig og lovlig deltagelsesproces for alle parter.